Design, photography and development by Planeta računari

KAŠIRANJE I SEČENJE MATERIJALA

Savremenim mašinama proizvodimo vrhunsku ambalažu po svetskim standardima

Kaširanje i sečenje

Kaširanje je lepljenje odštampanog materijala na podlogu.

Sa rastvaračem

Kaširanje lepkovima sa rastvaračem se izvodi jednokomponentnim i dvokomponentni lepkovima sa rastvaračem, na bazi poliuretana i izocijanata. Vrstu lepkova opredeljuje kombinacija materijala i zahtevi za kvalitet krajnjeg proizvoda.

Bez rastvarača

Kod kaširanja lepkovima bez rastvarača primenjuju se jednokomponentni i dvokomponentni lepkovi sa 100% suve supstance. Kaširanje voskom Kaširanje voskom primenjuje se za kombinacije spajanja pergament papira sa Al folijom.

Maksimaln aširina rolne 1050mm.
Lepkovi bez rastvarača.
Mogućnost spajanja dva ili više materijala.

Galerija

KONTAKT

NOVOSTI

Registrujte se za najnovije vesti