Design, photography and development by Planeta računari

Laminiranje

Dobijanje vrhunskih materijala spajanjem različitih materijala

Laminacija

Poboljšanje karakteristika gotovih materijala spajanjem u jedan radi dobijanja boljih karakteristika i šireg spektra primene. 

Osobine

Laminiranje je spajanje različitih materijala u formi traka pomoću različitih vrsta lepkova. Na taj način se mogu spajati različiti materijali - papir, Al folija, OPP, PET, PE, PA , PP.

Karakteristike i primena

Maksimalna širina rolne 1500mm.
Lepkovi bez rastvarača.
Mogućnosti spajanja 2 ili više materijala.
Laminacija materijala od 30 - 400gr sa nanošenjem polietilena 10-30gr po m2.

Galerija uzoraka

KONTAKT

NOVOSTI

Registrujte se za najnovije vesti