Design, photography and development by Planeta računari

Naši klijenti

Postojimo zahvaljujući njima! Oni su naš profitni centar.
To znamo, to poštujemo i prema tome se upravljamo.

Ko su naši klijenti, zašto postojimo?

Naši klijenti posluju uglavnom u oblasti prehrambene industrije: proizvođači konditorskih proizvoda, mesa, mleka, začina, kafe... Takođe radimo i sa klijentima koji posluju u oblasti farmaceutske industrije i kozmetike. Poslujemo sa klijentima koji znaju šta je ambalaža i koliki je njen značaj, sa klijentima koji imaju vrhunske zahteve što se tiče kvaliteta ambalaže. To su klijenti koji nas stalno "teraju" da i mi učimo i napredujemo. Ono čime se možemo pohvaliti je naša "opsednutost klijentima", jer zbog njih i postojimo.

Postojimo zahvaljujući njima! Naši klijenti su naš profitni centar. To znamo, to poštujemo i prema tome se upravljamo.

Koje su potrebe naših klijenata?

Naši klijenti traže ambalažu koja će oživljavati ideju koja mora stajati iza svakog uspešnog proizvoda, "pobednika na tržištu!", oni zahtevaju od ambalaže (omota) i rešenja sledećih problema:

- u proizvodnji, u distribuciji, problema zaštite u roku trajanja, problema u rukovanju proizvodom, u informisanju, u prezentaciji, u skladištenju, u korišćenju.

Naši klijenti, takođe traže strogo poštovanje rokova isporuke i besprekoran post prodajni servis. Cene našu spremnost za inovacijama i našu želju da dugoročno sarađujemo sa njima.

Šta mi radimo da bi zadovoljili potrebe klijenta?

Mi se u našoj fabrici u Gornjem Milanovcu bavimo proizvodnjom fleksibilnih kompleksnih materijala za pakovanje prehrambenih i neprehrambenih proizvoda. Mi, u stvari ispunjavamo potrebe i želje naših klijenata isporučujući im ambalažu koja štiti, poručuje i pobeđuje. Zaštita upakovanih proizvoda od okoline ili okoline agresivnog sadržaja je neophodan uslov koji mora da ispuni savremena ambalaža.

To je uslov koji se podrazumeva.
Od savremene ambalaže se takođe zahteva fleksibilnost, sigurnost na lom, transparentnost i mala težina. Sve ove zahteve ispunjavaju jedno fleksibilni materijali.

Za mnoge primene u oblasti pakovanja životnih namirnica postoje utvrđene maksimalne vrednosti propustljivosti O2, H2O, CO2.
Te vrednosti kompanija Belprint doo zna, strogo ih poštuje i tu jedino kupcima kažemo ne, ako zahtevaju ambalažu koja ne zadovoljava propisane standarde propustljivosti za određen prehrambeni proizvod. Spajajući različite materijale u kompleks, obezbeđujemo potrebnu zaštitu proizvoda naših klijenata. Štampajući materijale na osmobojnoj flekso mašini, dajemo mogućnost našim klijentima da realizuju sve poruke.

I tako oni, naši klijenti, pobeđuju.

Na koji način zadovoljavamo te potrebe?

Svesni smo da poslujemo u oblasti industrijskog marketinga (naši klijenti su organizacije, a "organizacije na kupuju već uspostavljaju odnose"), u kome se naklonost klijenta ne može steći "psihološkim udicama", već strogim poštovanjem njihovih zahteva, tj, isključivo proizvodnjom vrednosti.

Radimo sa klijentima koji imaju pre svega potrebe, a mi usput ispunjavamo i želje.

Imamo odgovore na sve zahteve kupovnog centra našeg klijenta:
korisnici ambalaže (proizvodnja), imaju u našoj kompaniji partnera, koji će uvek isporučiti ambalažu koja se lako pakuje (mašinabilnost).
uticajne osobe (tehničko osoblje klijenta), zna da Belprint doo ima sva znanja o zaštitnim osobinama materijala za pakovanje.

Kupci, direktni naručioci, mogu u svako doba dana i noći ostvariti lak kontakt sa nama: naručiti, promeniti, povećati, smanjiti ili stornirati narudžbinu.

Donosioci odluka naših klijenata znaju da je Belprint doo pouzdana kompanija, opredeljena da sarađuje na duge staze i da radi zato što mora, ("najbolje kompanije na svetu rade zato što moraju!").
"čuvari vrata", naših klijenata imaju lepa iskustva u poslovanju sa našom kompanijom, koja se ogleda u našoj spremnosti da pomognemo kada je klijentu teško..

KONTAKT

NOVOSTI

Registrujte se za najnovije vesti