Design, photography and development by Planeta računari

Triplex materijali

Folije imaju izvrsnu varljivost, čvrstoću i vrlo visoka barijerna svojstva.
Omogućuje vrhunsku vizualnu prezentaciju proizvoda, visoku zaštitu arome i sprečava uticaj svetlosti na zapakovan proizvod.

Osobine

Triplex ambalažni materijal odlikuje se izvanrednom barijerom za vlagu, kiseonik i aromu i kao takav čuva kvalitet proizvoda.

Karakteristike i primena

Višeslojni ambalažni materijali dobijaju se postupkom koekstruzije ili laminiranja. koekstruzijom se dobivaju materijali koji se sastoje od više polimernih materijala. Višeslojni ambalažni materijali proizvode se postupkom laminiranja, a postupak metalizacije polimernih filmova ima svrhu poboljšanja barijernih svojstava gde se nanosi tanki sloj aluminijuma.
Triplex folije primenjuju se za pakovanje začina (biber, paprika i sl), kafe i ostalih prehrambenih proizvoda kod kojih je bitna postojanost arome.
Tehnika štamppe je flekso do osam boja.

Galerija uzoraka

KONTAKT

NOVOSTI

Registrujte se za najnovije vesti